White Bra/ Bikini front fastener

£0.35

White Bra/ Bikini front fastener 

33mm x 23mm 

White plastic